Budi svoj
Felix Arba News
Blog
ponedjeljak, ožujak 14, 2011
UVOD

Izborni Program koalicije HSP-a dr. Ante Starčević i HČSP-a strategijski je pristup ostvarivanju ciljeva definiranih za unaprijeđenje Mjesnih odbora otoka Raba.

Ovaj program po mnogočemu je drugačiji od programa ostalih političkih stranaka a naročito radi slijedećih stavki:

 • Definicija Ciljeva – Program ima jasno definirane ciljeve, linije odgovornosti dužnosnika i datume u kojima se određeni programi moraju realizirati.
 • Kontrola Dokumenta - Izborni Program koalicije je kontrolirani dokument te je kao takav podvrgnut stalnim revizijama i stalnom unaprijeđenju njegovog sadržaja.
 • Model Upravljanja - Kao temelj realizacije zacrtanih projekata koalicija u svome izbornome programu koristi model upravljanja sa sustavom unaprijeđenja poslovanja koji se temelji na međunarodnom standardu upravljanja kvalitetom (ISO 9001).
  model upravljanja 
Ovaj sustav kontorole i unaprijeđenja poslovanja jamči garanciju komunikacije sa građanima i kontrolu izvršenja zacrtanih projekata s osvrtom na efektivnost njihove realizacije u financijskom i vremenskom aspektu. Koalicija vidi Grad Rab kao unikatni biser, ali u ekomomskom vidu kao kompaniju koja mora ostvarivati profite s ciljem stalnog poboljšanja infrastrukture, turizma, gospodarstva i života građana općenito. Ovaj model upravljanja temelj je za sve buduće programe koalicije i osnova je drugačijeg pristupa politici otoka Raba bez prevelikih obećanja tipa mi ćemo ovo, mi ćemo ono. Odabrali smo menadžersko-strateški pristup s jasno definiranim ciljevima, odgovornostima i načinima realizacije projekata.

Ostali programi većinom daju samo obećanja bez definicije strategijskog mendžmenta i kontrole realizacije projekata. U današnje vrijeme to je neprofesionalno, slijepo i nedovoljno te vodi ka financijskom kolapsu u kome su danas i država i Grad Rab.

1.Osnovni zahtjevi za vjećnike Mjesnih odbora tijekom mandata:

Ukoliko dobije mandat u jednom od Mjesnih odbora Grada Raba koalicija će na slijedeći način postaviti strategijski menadžment:

 • Definirati kriterije i metode potrebne za verificarnje uspješnosti operative i kontrolu realizacije projekata
 • Osigurati resurse i informacije potrebite za efektivno izvršenje projekata i nadgledanje istih u fazi realizacije
 • Stalno pregledavati i analizirati procese, te temeljem toga poduzimati radnje da bi se dostignuli planirani ciljevi i poboljšalo njihovo izvršenje u financijskom i vremenskom aspektu.
2.Odgovornost koalicije:

Menadžment koalicije mora evidentirati svoju privrženost unaprijeđenju otoka i konstantnom poboljšanju svog djelovanja na lokalnoj razini kroz komunikaciju, kontrolu, rad i unutarstranačko djelovanje.

2.1. Fokus na birače u Mjesnim odborima

Menadžment koalicije dužan je prepoznati potrebe biračkog tijela po Mjesnim odborima i uvjeriti se da su njihovi zahtjevi ispunjeni sa ciljem poboljšanja otoka i života na otoku po Mjesnim odborima. Osoba zadužena za stalnu komunikaciju sa mještanima biti će određena po članku 4.2. ovog programa.

3. Planiranje

Menadžment koalicije će nakon objavljivanja ovog programa donijeti plan rada na različitim nivoima djelovanja te imenovati unutarstarnačke odbore koji će davati upustva vijećnicima u Mjesnim Odborima. Planovi se dijele na dugoročne i kratkoročne te se pored svakoga definira datum realizacije plana. Planiranje se radi po business modelu SMART (pametni).

S –  Specifični →  Jasni, određeni, precizni, dobro definirani
M – Mjerljivi →   Definirani datumom, vremenom, brojem, finacijama
A –  eng. Attainable - dostižni →  Izazovni, visoki ali opet realni bez velikih praznih obećanja
R – Relevantni → Svrsishodni, prilagođeni potrebama i mogućnostima
T – Tempirani →  Definirani vremenskim okvirom u kome će biti dosegnuti

4. Odgovornost, dužnost i komunikacija

4.1. Odgovornost i dužnost

Upravljačka tijela koalicije dužna su se uvjeriti da su odgovornosti i dužnosti pojedinih vjećnika u Mjesnim Odborima definirani  i dani na znanje svima koji su odgovorni za poštivanje istih.

4.2. Predstavnik za odnose sa javnošću – Glasnogovornik

Menadžment koalicije će zadužiti člana koji će između ostalih dužnosti:

 • Biti linija kontakta prema javnosti i tijelima upravljanja u funkcijama izvršne vlasti
 • Obavještavati menadžment o zbivanjima i radu vjećnika
4.3. Interna Komunikacija

Menadžment koalicije će osigurati proces interne komunikacije koji je uspostavljen između svih tijela i koji se određuje posebnim pravilnikom.

5. Ulaganje Sredstava

Kontrola novca tj. uloženih sredstava temelj je ovog izbornog programa. Svjedoci smo ogromne količine bespotrebnog trošenja novca na razne projekte. Oni koji upravljaju novcem često nisu dorasli primjeni metoda o kontroli uloženih sredstava. Prije svakog projekta koji zahtijeva financije menadžment će izdraditi Studiju Menadžmenta Poslovnog Rizika sa osvrtom na financije. Studija će identificirati operacije koje trebaju biti izvšene po koracima, rizike koji dolaze po svakome koraku, te način implementacije mjera za smanjenje financijskog rizika. Pravilnik o izradi studije menadžmenta poslovnog rizika izrađuje se za svaki projekt koji to zahtijeva posebno.

6. Tromjesečni Pregled, Analiza i Poboljšanje Upravljanja

Svaka 3 mjeseca) održati će se radionica na kojoj će sudjelovati svi predstavnici menadžmenta Koalicije. Radionica ce zadržavati pregled zacrtanih ciljeva na razini Mjesnih odbora. Analizirati će dosadašnji rad Mjesnih odbora, te će donijeti smjernice za poboljšanje realizacije projekata u financijskom i  vremenskom aspektu.

7. Projektni programi razvoja i napretka po Mjesnim odborima

Projektni programi razvoja po Mjesnim odborima će se stalno upotpunjavati ovisno o zahtjevima mještana i nadolazećim promjenama.

7.1. Mjesni Odbor Grad Rab:

 • Obnoviti stubište zvonika u Svetome Ivanu
 • Napraviti rasvjetu u parku Komrčar i pod grad (dijelom).
 • Obnoviti Gradske Zidine
 • Popločiti Donju Ulicu
 • Oživiti starogradsku jezgru – poseban program
 • Riješiti problem parkiranja u Starom Gradu - Osigurati parkirna mjesta za mještane i njihove goste na način da grad ne bude prezatrpan automobilima
 • Popločiti Plovanovu Ulicu
 • Osigurati pomoć starijim i nemoćnim osobama
 •  Riješiti problem komunalija (odlaganja odpada)
 • Riješiti problem temelja grada koji su porozni – kamenja padaju
 • Sanirati borove ispod Trljuna jer grane upiru u zidine
 • Promoviranje staro rapske tradicije i bogate rapske povijesti (muzej kulture i povijesti, kulturno povijesne manifestacije itd.)
 • Briga o kulturno- povijesnim spomenicima
 • Riješiti problem kanalizacije časnih sestara
 • Inicijativa i realizacija popločenja svih sporednih ulica u starogradskoj jezgri
 • Obnoviti Kulu Smjelih na trgu Svetog Kristofora i odkopati povijesne zidine
 • Uredenje šetnice pod grad na način da se uvede dodatni sadržaj u obliku zdrastvenog sadržaja mirisnih bilja (arboretum autohtonog bilja, ljekovito bilje, aromatično bilje) sa prodajom istog.
7.2. Mjesni Odbor Palit:

 • Reparacija, sanacija i izgradnja nogostupa u cijelom Mjesnom odboru
 •  Rješiti pitanje vezova (Škver)
 • Započeti inicijativu o izgradnji Nautičke Marine (Škver)
 • Upotpuniti Dvoranu sa dodatnim sadržajima (poput dječje igraone, različitih radionica, sportskih događaja)
 • Napraviti potrebite zahvate reparacije na dvorani
 • Oplemeniti sadržaj za mlade (npr. Go Kart)
 • U programu zaštite starogradske jezgre, zidina i kulturno povijesnih spomenika od vandalizma legalizirati zid za grafite (npr. zid nasuprot autobusnog kolodvora),
7.3. Mjesni Odbor Barbat

 • Suradnja sa gradskim vlastima u vezi tekuće problematike, popravak lokalnih puteva, kanalizacijske infrastrukture i uređenja plaža za turističku sezonu
 • Pomoć pri razvijanju seoskog turizma, proizvodnji ekološke hrane i prodaji istih putem barbatskih udruga Komin, Škraparice i Š.R.D. Dolin,
 • Uređenje šetnice na djelu od zaseoka Vodenče do plaže Pudarica uz suradnju sa vlasnicima zemljišta uz more (šetnica namjenjena isključivo za pješake i bicikliste)
 • Nastavak asfaltiranja puteva kroz Kanat za unaprjeđenje ovčarstva i seoskog turizma
 • Suradnja sa lokalnim vlastima u svrhu poboljšanja i proširenja mreže javne rasvjete po zaseocima
 • Kroz suradnju s mještanima poravnanje i betoniranje Vele rive na Kaštelu,Uređenje i obnavljanje dječjeg izgrališta iza barbatske škole
 • Izvještavanje mještana o radu, planovima i trošenju sredstava (na zboru mještana,na kojem bi isti mogli dati svoje mišljenje).
 • Nastavak radova na Industrijskoj zoni
 • Izrada cesta na Kamenjaku s ciljem proširenja gospodarstva na otoku (poput ovčarstva itd.)
 • Uređenje plaža s ciljem dobivanja plave zastave
7.4. Mjesni Odbor Banjol

 • Bolja kontrola prometa na Donjoj Cesti
 • Udovoljavanje europskim standardima o zaštiti zdravlja (prvenstveno vida i sluha)
  • Micanje Rab Summer Festivala na lokaciju u kojoj ne smeta  i ne šteti zdravlju lokalnom stanovništvu te;
  • Prilagođavanje rasvjete nogometnog igrališta standardima koji ne ugrožavaju vid te sigurnost prometa i plovidbe
 • Završetak šetnica Lungo Mare
 • Obnavljanje izvora pitke vode i perila u turističke svrhe (pod razvoj seoskog turizma iz korporatvnog programa koalicije).
7.5. Mjesni Odbor Mundanije

 • Kulturni dom staviti u funkciju potreba Mjesnog odbora, registriranih sportskih društava, udruga i u korist mještana Mundanija
 • Izvještavanje mještana o radu, planovima i trošenju sredstava (na zboru mještana na kojem bi isti mogli dati svoje mišljenje
 • Suradnja sa gradskim vlastima u vezi tekuće problematike, popravak lokalnih puteva,rasvjeta po zaseocima
 • Suradnja sa crkvenim vlastima (mogućnost povratka stalnog svećenika u župu)
 • Razvijanje seoskog turizma, proizvodnja ekološke hrane i prodaja iste
 • Obnovljanje izvora pitke vode i perila u turističke svrhe (pod razvoj seoskog turizma iz korporatvnog programa koalicije).
6.6. Mjesni Odbor Kampor

 • Prometna povezanost sa Supetarskom Dragom
 • Poribljavanje uvale Eufemija sa mlađi brancina i zaštita staništa brancina
 • Uređenje dragulja otoka – Kamporskih Vala  (Sveta Eufemija, Matovica itd.)
 • Udaljavanje kanalizacije u Suhoj Punti na otvoreno more
 • Sanacija ceste prema Dundovu (naselje, ograde...)
 • Sanacija urušenih zidova na cesti za Kampor
 • Izgradnja mrtvačnice.
ZAKLJUČAK

Mi zaista ne želimo govoriti ‘Glasajte za nas’ ili npr ‘Glas za nas je glas za poštene, pravične i odane ljude.....’ Vrijeme će pokazati tko je odan, pošten, profesionalan ili sa druge strane lažljiv, potkupljiv, sitničav, koristoljuban. Za nas je politika mendžment, posao i velika odgovornost prema narodu. Među sobom imamo ljude koji imaju iskusto, znanje, obrazovanje, volju i želju.  Zamoliti ćemo Vas samo jednu stvar, promatrajte nas, naš rad, istupe u medijima i način na koji se odnosimo prema narodu, Rabu i ostalim političarima. A odluku o tome koga ćete podržati donesite sami temeljem viđenih činjenica. Uvijek je pravo vrijeme za prave stvari! Treća opcija postoji, radi i djeluje.

BOG I HRVATI!

Hrvatska Stranka Prava dr. Ante Starčević i Hrvatska Čista Stranka Prava

miks @ 13:05 |Komentiraj | Komentari: 0
Arhiva
« » svi 2018
 • p
 • u
 • s
 • č
 • p
 • s
 • n
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Brojač posjeta
72955
Anketa
Otok je podijeljen na HDZ i na SDP ( sa svojim priključcima) 
Index.hr
Nema zapisa.