Budi svoj
Felix Arba News
Blog
četvrtak, ožujak 24, 2011
U ime koalicije HSP dr. Ante Starčević i HČSP, želimo se iskreno zahvaliti svim pravašima, članovima i podupirateljima koji su nam ukazali povjerenje 20.03.2011. godine na izborima za Mjesne odbore otoka Raba.
 
Jako smo zadovoljni izbornim rezultatom koji nas svrstava u ozbiljnu političku opciju na otoku. Vi ste nam dali povjerenje, a na nama je da to povjerenje vratimo, stoga pratite naš rad. Rad naše koalicije je neovisan i javan, te ćemo Vas o istome i dalje izvještavati.
 
Uvijek je pravo vrijeme za prave stvari.
 
Bog i Hrvati
 
HSP dr. Ante Starčević i HČSP

miks @ 12:16 |Komentiraj | Komentari: 2 | Prikaži komentare
ponedjeljak, ožujak 14, 2011
UVOD

Izborni Program koalicije HSP-a dr. Ante Starčević i HČSP-a strategijski je pristup ostvarivanju ciljeva definiranih za unaprijeđenje Mjesnih odbora otoka Raba.

Ovaj program po mnogočemu je drugačiji od programa ostalih političkih stranaka a naročito radi slijedećih stavki:

 • Definicija Ciljeva – Program ima jasno definirane ciljeve, linije odgovornosti dužnosnika i datume u kojima se određeni programi moraju realizirati.
 • Kontrola Dokumenta - Izborni Program koalicije je kontrolirani dokument te je kao takav podvrgnut stalnim revizijama i stalnom unaprijeđenju njegovog sadržaja.
 • Model Upravljanja - Kao temelj realizacije zacrtanih projekata koalicija u svome izbornome programu koristi model upravljanja sa sustavom unaprijeđenja poslovanja koji se temelji na međunarodnom standardu upravljanja kvalitetom (ISO 9001).
  model upravljanja 
Ovaj sustav kontorole i unaprijeđenja poslovanja jamči garanciju komunikacije sa građanima i kontrolu izvršenja zacrtanih projekata s osvrtom na efektivnost njihove realizacije u financijskom i vremenskom aspektu. Koalicija vidi Grad Rab kao unikatni biser, ali u ekomomskom vidu kao kompaniju koja mora ostvarivati profite s ciljem stalnog poboljšanja infrastrukture, turizma, gospodarstva i života građana općenito. Ovaj model upravljanja temelj je za sve buduće programe koalicije i osnova je drugačijeg pristupa politici otoka Raba bez prevelikih obećanja tipa mi ćemo ovo, mi ćemo ono. Odabrali smo menadžersko-strateški pristup s jasno definiranim ciljevima, odgovornostima i načinima realizacije projekata.

Ostali programi većinom daju samo obećanja bez definicije strategijskog mendžmenta i kontrole realizacije projekata. U današnje vrijeme to je neprofesionalno, slijepo i nedovoljno te vodi ka financijskom kolapsu u kome su danas i država i Grad Rab.

1.Osnovni zahtjevi za vjećnike Mjesnih odbora tijekom mandata:

Ukoliko dobije mandat u jednom od Mjesnih odbora Grada Raba koalicija će na slijedeći način postaviti strategijski menadžment:

 • Definirati kriterije i metode potrebne za verificarnje uspješnosti operative i kontrolu realizacije projekata
 • Osigurati resurse i informacije potrebite za efektivno izvršenje projekata i nadgledanje istih u fazi realizacije
 • Stalno pregledavati i analizirati procese, te temeljem toga poduzimati radnje da bi se dostignuli planirani ciljevi i poboljšalo njihovo izvršenje u financijskom i vremenskom aspektu.
2.Odgovornost koalicije:

Menadžment koalicije mora evidentirati svoju privrženost unaprijeđenju otoka i konstantnom poboljšanju svog djelovanja na lokalnoj razini kroz komunikaciju, kontrolu, rad i unutarstranačko djelovanje.

2.1. Fokus na birače u Mjesnim odborima

Menadžment koalicije dužan je prepoznati potrebe biračkog tijela po Mjesnim odborima i uvjeriti se da su njihovi zahtjevi ispunjeni sa ciljem poboljšanja otoka i života na otoku po Mjesnim odborima. Osoba zadužena za stalnu komunikaciju sa mještanima biti će određena po članku 4.2. ovog programa.

3. Planiranje

Menadžment koalicije će nakon objavljivanja ovog programa donijeti plan rada na različitim nivoima djelovanja te imenovati unutarstarnačke odbore koji će davati upustva vijećnicima u Mjesnim Odborima. Planovi se dijele na dugoročne i kratkoročne te se pored svakoga definira datum realizacije plana. Planiranje se radi po business modelu SMART (pametni).

S –  Specifični →  Jasni, određeni, precizni, dobro definirani
M – Mjerljivi →   Definirani datumom, vremenom, brojem, finacijama
A –  eng. Attainable - dostižni →  Izazovni, visoki ali opet realni bez velikih praznih obećanja
R – Relevantni → Svrsishodni, prilagođeni potrebama i mogućnostima
T – Tempirani →  Definirani vremenskim okvirom u kome će biti dosegnuti

4. Odgovornost, dužnost i komunikacija

4.1. Odgovornost i dužnost

Upravljačka tijela koalicije dužna su se uvjeriti da su odgovornosti i dužnosti pojedinih vjećnika u Mjesnim Odborima definirani  i dani na znanje svima koji su odgovorni za poštivanje istih.

4.2. Predstavnik za odnose sa javnošću – Glasnogovornik

Menadžment koalicije će zadužiti člana koji će između ostalih dužnosti:

 • Biti linija kontakta prema javnosti i tijelima upravljanja u funkcijama izvršne vlasti
 • Obavještavati menadžment o zbivanjima i radu vjećnika
4.3. Interna Komunikacija

Menadžment koalicije će osigurati proces interne komunikacije koji je uspostavljen između svih tijela i koji se određuje posebnim pravilnikom.

5. Ulaganje Sredstava

Kontrola novca tj. uloženih sredstava temelj je ovog izbornog programa. Svjedoci smo ogromne količine bespotrebnog trošenja novca na razne projekte. Oni koji upravljaju novcem često nisu dorasli primjeni metoda o kontroli uloženih sredstava. Prije svakog projekta koji zahtijeva financije menadžment će izdraditi Studiju Menadžmenta Poslovnog Rizika sa osvrtom na financije. Studija će identificirati operacije koje trebaju biti izvšene po koracima, rizike koji dolaze po svakome koraku, te način implementacije mjera za smanjenje financijskog rizika. Pravilnik o izradi studije menadžmenta poslovnog rizika izrađuje se za svaki projekt koji to zahtijeva posebno.

6. Tromjesečni Pregled, Analiza i Poboljšanje Upravljanja

Svaka 3 mjeseca) održati će se radionica na kojoj će sudjelovati svi predstavnici menadžmenta Koalicije. Radionica ce zadržavati pregled zacrtanih ciljeva na razini Mjesnih odbora. Analizirati će dosadašnji rad Mjesnih odbora, te će donijeti smjernice za poboljšanje realizacije projekata u financijskom i  vremenskom aspektu.

7. Projektni programi razvoja i napretka po Mjesnim odborima

Projektni programi razvoja po Mjesnim odborima će se stalno upotpunjavati ovisno o zahtjevima mještana i nadolazećim promjenama.

7.1. Mjesni Odbor Grad Rab:

 • Obnoviti stubište zvonika u Svetome Ivanu
 • Napraviti rasvjetu u parku Komrčar i pod grad (dijelom).
 • Obnoviti Gradske Zidine
 • Popločiti Donju Ulicu
 • Oživiti starogradsku jezgru – poseban program
 • Riješiti problem parkiranja u Starom Gradu - Osigurati parkirna mjesta za mještane i njihove goste na način da grad ne bude prezatrpan automobilima
 • Popločiti Plovanovu Ulicu
 • Osigurati pomoć starijim i nemoćnim osobama
 •  Riješiti problem komunalija (odlaganja odpada)
 • Riješiti problem temelja grada koji su porozni – kamenja padaju
 • Sanirati borove ispod Trljuna jer grane upiru u zidine
 • Promoviranje staro rapske tradicije i bogate rapske povijesti (muzej kulture i povijesti, kulturno povijesne manifestacije itd.)
 • Briga o kulturno- povijesnim spomenicima
 • Riješiti problem kanalizacije časnih sestara
 • Inicijativa i realizacija popločenja svih sporednih ulica u starogradskoj jezgri
 • Obnoviti Kulu Smjelih na trgu Svetog Kristofora i odkopati povijesne zidine
 • Uredenje šetnice pod grad na način da se uvede dodatni sadržaj u obliku zdrastvenog sadržaja mirisnih bilja (arboretum autohtonog bilja, ljekovito bilje, aromatično bilje) sa prodajom istog.
7.2. Mjesni Odbor Palit:

 • Reparacija, sanacija i izgradnja nogostupa u cijelom Mjesnom odboru
 •  Rješiti pitanje vezova (Škver)
 • Započeti inicijativu o izgradnji Nautičke Marine (Škver)
 • Upotpuniti Dvoranu sa dodatnim sadržajima (poput dječje igraone, različitih radionica, sportskih događaja)
 • Napraviti potrebite zahvate reparacije na dvorani
 • Oplemeniti sadržaj za mlade (npr. Go Kart)
 • U programu zaštite starogradske jezgre, zidina i kulturno povijesnih spomenika od vandalizma legalizirati zid za grafite (npr. zid nasuprot autobusnog kolodvora),
7.3. Mjesni Odbor Barbat

 • Suradnja sa gradskim vlastima u vezi tekuće problematike, popravak lokalnih puteva, kanalizacijske infrastrukture i uređenja plaža za turističku sezonu
 • Pomoć pri razvijanju seoskog turizma, proizvodnji ekološke hrane i prodaji istih putem barbatskih udruga Komin, Škraparice i Š.R.D. Dolin,
 • Uređenje šetnice na djelu od zaseoka Vodenče do plaže Pudarica uz suradnju sa vlasnicima zemljišta uz more (šetnica namjenjena isključivo za pješake i bicikliste)
 • Nastavak asfaltiranja puteva kroz Kanat za unaprjeđenje ovčarstva i seoskog turizma
 • Suradnja sa lokalnim vlastima u svrhu poboljšanja i proširenja mreže javne rasvjete po zaseocima
 • Kroz suradnju s mještanima poravnanje i betoniranje Vele rive na Kaštelu,Uređenje i obnavljanje dječjeg izgrališta iza barbatske škole
 • Izvještavanje mještana o radu, planovima i trošenju sredstava (na zboru mještana,na kojem bi isti mogli dati svoje mišljenje).
 • Nastavak radova na Industrijskoj zoni
 • Izrada cesta na Kamenjaku s ciljem proširenja gospodarstva na otoku (poput ovčarstva itd.)
 • Uređenje plaža s ciljem dobivanja plave zastave
7.4. Mjesni Odbor Banjol

 • Bolja kontrola prometa na Donjoj Cesti
 • Udovoljavanje europskim standardima o zaštiti zdravlja (prvenstveno vida i sluha)
  • Micanje Rab Summer Festivala na lokaciju u kojoj ne smeta  i ne šteti zdravlju lokalnom stanovništvu te;
  • Prilagođavanje rasvjete nogometnog igrališta standardima koji ne ugrožavaju vid te sigurnost prometa i plovidbe
 • Završetak šetnica Lungo Mare
 • Obnavljanje izvora pitke vode i perila u turističke svrhe (pod razvoj seoskog turizma iz korporatvnog programa koalicije).
7.5. Mjesni Odbor Mundanije

 • Kulturni dom staviti u funkciju potreba Mjesnog odbora, registriranih sportskih društava, udruga i u korist mještana Mundanija
 • Izvještavanje mještana o radu, planovima i trošenju sredstava (na zboru mještana na kojem bi isti mogli dati svoje mišljenje
 • Suradnja sa gradskim vlastima u vezi tekuće problematike, popravak lokalnih puteva,rasvjeta po zaseocima
 • Suradnja sa crkvenim vlastima (mogućnost povratka stalnog svećenika u župu)
 • Razvijanje seoskog turizma, proizvodnja ekološke hrane i prodaja iste
 • Obnovljanje izvora pitke vode i perila u turističke svrhe (pod razvoj seoskog turizma iz korporatvnog programa koalicije).
6.6. Mjesni Odbor Kampor

 • Prometna povezanost sa Supetarskom Dragom
 • Poribljavanje uvale Eufemija sa mlađi brancina i zaštita staništa brancina
 • Uređenje dragulja otoka – Kamporskih Vala  (Sveta Eufemija, Matovica itd.)
 • Udaljavanje kanalizacije u Suhoj Punti na otvoreno more
 • Sanacija ceste prema Dundovu (naselje, ograde...)
 • Sanacija urušenih zidova na cesti za Kampor
 • Izgradnja mrtvačnice.
ZAKLJUČAK

Mi zaista ne želimo govoriti ‘Glasajte za nas’ ili npr ‘Glas za nas je glas za poštene, pravične i odane ljude.....’ Vrijeme će pokazati tko je odan, pošten, profesionalan ili sa druge strane lažljiv, potkupljiv, sitničav, koristoljuban. Za nas je politika mendžment, posao i velika odgovornost prema narodu. Među sobom imamo ljude koji imaju iskusto, znanje, obrazovanje, volju i želju.  Zamoliti ćemo Vas samo jednu stvar, promatrajte nas, naš rad, istupe u medijima i način na koji se odnosimo prema narodu, Rabu i ostalim političarima. A odluku o tome koga ćete podržati donesite sami temeljem viđenih činjenica. Uvijek je pravo vrijeme za prave stvari! Treća opcija postoji, radi i djeluje.

BOG I HRVATI!

Hrvatska Stranka Prava dr. Ante Starčević i Hrvatska Čista Stranka Prava

miks @ 13:05 |Komentiraj | Komentari: 0
utorak, ožujak 1, 2011

Poštovani,

Pošto je predizborna kampanja za mjesne odbore počela, osjećamo se dužnima kao jedina treća opcija pravaške koalicije reći nekoliko riječi vezanih za cjelokupnu političku situaciju na Rabu. Ne želimo sada pričati o našim vizijama i programima, već o glasačima i političarima na otoku Rabu. Ovaj tekst biti će otvoren za komentiranje i zamolili bi Vas da date svoje iskreno mišljenje o našem pristupu čitavoj stvari. Kao što i znate, nedavno je od strane čelnih tijela HSP-a Dr. Ante Starčević Rab i HČSP-a Rab donesena odluka da se zajedno pokuša stvoriti jedan jaki treći blok koji će pomrsiti račune velikim rivalima SDP-u i HDZ-u te njihovim priključcima. Nazivaju nas svakojakim imenima. Poznavajući retoriku odnosa između političara na Rabu u samome početku naglasili smo svojim članovima i simpatizerima da se ni u kojem slučaju ne poistovjećuju sa mentalitetom većine političara na otoku koji misle da će bodove dobiti vrijeđanjem i ponižavanjem drugih. Mi zaista, eto zaista ne razumijemo zašto se borba za vlast na ovome otoku pretvara u tako niske udarce i dali je to zaista formula za pridobivanje biračkog tijela. Ako se vlast na Rabu dobiva vrijeđanjem i ponižavanjem, pljucanjem i omalovažavanjem, onda HSP Dr. Ante Starčević i HČSP nikada neće osvojiti vlast na Rabu jer je naš stav jasan. Mi ne želimo nikoga vrijeđati, ponižavati i omalovažavati s ciljem pridobivanja biračkog tijela. Iskreno vam želimo reći da u ovo vrijeme svoju energiju trošimo na kreiranje izbornih programa i strategije rada, te smo mišljenja da je to pravi put. Možda smo u krivu, ali ustrajno ćemo se držati toga.

Ne znamo čemu to sijanje zla, prezira i mržnje po otoku.

Pitanje se postavlja, da li su birači svijesni da se rapska politika zasniva na mržnji, koristoljublju, nekompetenciji i primitivnom vrijeđanju sa ciljem uzdizanja svoje vlastite osobnosti i skrivanja sebe iza toga?

Mi od sebe i od onoga što jesmo ne bježimo. Oponentima ćemo reći: nazivajte nas kako želite, vrijeđajte nas koliko želite ali mi se u taj koš sa Vama staviti nećemo, pa makar nikada ne zadobili simpatije svoga naroda i makar uvijek bili opozicija.

Da li je netko spomenuo da u svojim redovima imamo ljude koji perfektno pričaju 2-3 strana jezika? Da u svojim redovima imamo školovane i iskusne menadžere koji posjeduju američke diplome i radno iskustvo u najvećim kompanijama na svijetu? Da među sobom imamo mlade ljude neiskusne u politici koji imaju volju i želju nešto napraviti za ovaj otok? Da u svojim redovima imamo ljude sa fakultetima?  I najvažnije na kraju, da su većina našeg članstva vitezovi koji su stvarali ovu državu. Vitezovi, koje su ove dvije politike ponizile i napravile od njih ono što su oni danas u Hrvatskoj.

To ne spominjete nego samo vrijeđate i nas i sve oko sebe da bi ste vlast dobili.

E pa znate ovako ćemo vam reći mi kao mladi i neiskusni i novi u svemu ovome: MOŽE VAS BITI SRAMOTA. Može vas biti sram vizavi svih onih koje ste učinili svojim ovcama i koje ste doveli u stanje u kojemu su danas.

Naš pogled na Rab je ipak malo drugačiji. Želimo uputiti puk ovoga otoka da prati ono što se dešava u ove predizborne dane i da ne temelji svoje zaključke na temelju vrijeđanja i ponižavanja ljudi, već na nečem konstruktivnom.

Također moramo ljudima reći jednu stvar jako bitnu. Svi skupa  na otoku imamo jedan veliki problem a taj je da su nas politički sljedbenici na otoku željni vlasti zatrovali i posijali mržnju među ljudima. Predizborno vrijeme na Rabu naročito je poznato po tome da se svi mrze, vrijeđaju, ponižavaju i čak fizički obračunavaju s ciljem dobivanja vlasti. Ide se toliko nisko da se ulazi u tuđe živote i obitelji te se vrijeđa, vrijeđa i vrijeđa.

Otok je podijeljen na HDZ i na SDP ( sa svojim priključcima)/

Mislite li da je to problem?

Mislite li da je to u redu?

Mislite li da te stvari treba promijeniti?

Uostalom , zaključite sami jer su glasački listići u Vašim rukama, a mi ćemo dati sve od sebe da ne budemo to što su oni.

Mi iz bratske pravaške koalicije osuđujemo takvo ponašanje i ne želimo se niti u kojem slučaju poistovjetiti se sa time ili biti dio te politike.

Eto, ovaj tekst iz kojega se možda čak vide i emocije i bijes možete nazvati dijelom naše izborne promidžbe ili samo komentarom jedne treće mlade nove struje kojoj će temelj politike biti da ne bude kao ova do sada.

Današnji političari dali su nam jedan veliki savjet o tome kakvi ne smijemo biti u politici.

Mi moramo raditi suprotno onome šta oni rade, i to može biti jedan mali dio formule našeg djelovanja.

BOG I HRVATI!

Predstavnici bratske pravaške koalicije HSP Dr. Ante Starčević i HČSP.

miks @ 14:20 |Komentiraj | Komentari: 0
subota, veljača 26, 2011

Poštovani starčevićanci, građani i građanke otoka Raba. Nezimjerna nam je čast i zadovoljstvo obavijestiti Vas da smo u zdravoj,poštenoj i bratskoj pravaškoj koaliciji ušli u utrku za mandate vijećnika u mjesnim odborima grada Raba.

U nadi da smo odabrali poštene i časne ljude pozivamo Vas da izađete na izbore 20.03.2011. i podržite onu opciju u kojoj vidite budućnost.

Naši kandidati su sljedeći:

HRVATSKA STRANKA PRAVA dr. ANTE STARČEVIĆ - HSP dr. ANTE  STARČEVIĆ
HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP

MJESNI ODBOR BANJOL

 Nositelj liste: Jadranko Peranić,  Hrvat, Rab, Banjol 88, 100518313  Rab

 1. Jadranko Peranić,  Hrvat, Rab, Banjol 88, 100518313  Rab 
 2. Tomislav Pašić, Hrvat, Rab, Banjol 756, 100007020 Rab 
 3. Petar Vrtodušić, Hrvat, Rab, Banjol 586, 103158160 Rab 
 4. Darko Debelić, Hrvat, Rab, Banjol 773, 100610270 Rab 
 5. Sascha Ivo Perkić, Hrvat, Rab, Banjol 24, 102788040 Rab 
 6. Filip Ribarić, Hrvat, Rab, Banjol 149, 104301108 Rab 
 7. Branko Ribarić, Hrvat, Rab, Banjol 231, 100709913 Rab HRVATSKA STRANKA PRAVA dr. ANTE STARČEVIĆ - HSP dr. ANTE STARČEVIĆ
   HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP

MJESNI ODBOR BARBAT

Nositelj liste: Milica Kovačević,  Hrvatica, Rab, Barbat 714, 102442996  Rab

 1. Milica Kovačević,  Hrvatica, Rab, Barbat 714, 102442996  Rab 
 2. Jura Sitaš, Hrvat, Rab, Barbat 398, 103868572 Rab 
 3. Zoran Kovačević, Hrvat, Rab, Barbat 714, 102221757 Rab 
 4. Tomica Peran, Hrvat, Rab, Barbat 530, 103418043 Rab 
 5. Frano Stakne, Hrvat, Rab, Barbat 150, 103946393 Rab 
 6. Kristijan Sitaš, Hrvat, Rab, Barbat 398, 102392967 Rab
 7. Zorana Bojić Bilobrk, Hrvatica, Rab, Barbat 726 C, 102195279 Rab 

MJESNI ODBOR KAMPOR

Nositelj liste: Edo Makaus,  Hrvat, Rab, Kampor 116, 102580818  Rab

 1. Edo Makaus,  Hrvat, Rab, Kampor 116, 102580818  Rab
 2. Klaudijo Kurelić, Hrvat, Rab, Kampor 102, 15745407 Rab
 3. Marino Šurlina, Hrvat, Rab, Kampor 106, 103454422 Rab
 4. Damir Blagdan, Hrvat, Rab, Kampor 448, 104083828 Rab
 5. Stanislav Peić, Hrvat, Rab, Kampor 103, 100959117 Rab
 6. Marijan Perić, Hrvat, Rab, Kampor 66, 15372140 Rab
 7. Srećko Ružić, Hrvat, Rab, Kampor 381, 103007634 Rab

MJESNI ODBOR MUNDANIJE

Nositelj liste: Mirela Krstačić, Hrvatica, Rab, Mundanije 132, 104258091 Rab

 1. Mirela Krstačić, Hrvatica, Rab, Mundanije 132, 104258091 Rab
 2. Zdenko Beg, Hrvat, Rab, Mundanije 200, 15855795 Rab
 3. Ante Pahljina, Hrvat, Rab, Mundanije 53, 102565038 Rab
 4. Maja Čović, Hrvatica, Rab, Mundanije 133, 102521659 Rab
 5. Deni Dumičić, Hrvat, Rab, Mundanije 106, 102524862 Rab
 6. Deni Španjol, Hrvat, Rab, Mundanije 70, 102404218 Rab
 7. Dino Pahljina, Hrvat, Rab, Mundanije 117, 104385680 Rab

MJESNI ODBOR PALIT

Nositelj liste: Silvano Šimičić, Hrvat, Rab, Palit 223, 103318533 Rab

 1. Silvano Šimičić, Hrvat, Rab, Palit 223, 103318533 Rab
 2. Vedran Krstinić, Hrvat, Rab, Palit 78, 104006145 Rab 
 3. Sanjin Macolić, Hrvat, Rab, Palit 353, 103341196 Rab 
 4. Toni Španjol, Hrvat, Rab, Palit 330/A, 102446115 Rab 
 5. Damir Beg, Hrvat, Rab, Palit 11, 104241206 Rab 
 6. Tomislav Vidas, Hrvat, Rab, Palit 185, 104339122 Rab 
 7. Tomislav Pahljina, Hrvat, Rab, Palit 89, 103986342 Rab 

MJESNI ODBOR STARI GRAD RAB

Nositelj liste: Marko Sandalić, Hrvat, Rab, Srednja ulica 4, 103959242 Rab

 1. Marko Sandalić, Hrvat, Rab, Srednja ulica 4, 103959242 Rab
 2. Damian Kordić, Hrvat, Rab, Gornja ulica 17, 102533690 Rab
 3. Slavko Španjol, Hrvat, Rab, Trg slobode 1, 104333567 Rab
 4. Igor Guščić, Hrvat, Rab, Jurja Barakovića 21, 103883847 Rab
 5. Nikola Bastiančić, Hrvat, Rab, Ivana Rabljanina 2, 104483058 Rab
 6. Nedjeljko Miolović, Hrvat, Rab, Dinka Dokule 4, 15745701 Rab
 7. Erika Tariba, Hrvatica, Jurja Barakovića 21, 104044025 Rab
miks @ 11:13 |Komentiraj | Komentari: 0
Arhiva
« » svi 2018
 • p
 • u
 • s
 • č
 • p
 • s
 • n
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Brojač posjeta
72955
Anketa
Otok je podijeljen na HDZ i na SDP ( sa svojim priključcima) 
Index.hr
Nema zapisa.